Zabezpieczenie szkoleń nurkowych i nadzór nad nurkowaniem zapewna
PREZES AKBP „ARIUS” Krzysztof Chodakowski, instruktor płetwonurkowania KDP CMAS *** Nr POL F00 M3 00 000008.

Akademicki Klub Badań Podwodnych „ARIUS” przy Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy istnieje od 1974 roku (37 lat) i posiada wysokokwalifikowaną kadrę instruktorską (uprawnienia zawodowe)  – 6 osób (Instr. CMAS*** - 4 osoby, CMAS** - 1 osoba, CMAS* - 1 osoba).

Klub „ARIUS” poza doświadczoną kadrą instruktorską posiada niezbędny i profesjonalny sprzęt nurkowy, pływający, medyczny i uzupełniający dający gwarancję profesjonalnego i bezpiecznego zabezpieczenia akwenu.

Na akwenie prowadzone są nurkowania szkoleniowe na stopnie nurkowe, kursy na uprawnienia uzupełniające i specjalistyczne, nurkowania stażowe, nurkowania rekreacyjne, zapoznawcze.
Wykorzystanie akwenu do celów nurkowych dla zapewnienia bezpieczeństwa odbywa się zgodnie z opracowanym regulaminem określającym m.in. obowiązki osób nurkujących na akwenie.

Świadomi ryzyka  związanego  z uprawianiem nurkowania pragniemy nie ograniczać się jedynie do własnych doświadczeń nurkowych, ale przede wszystkim do naszych szkoleń skorzystać w pierwszym etapie również z wiedzy i wysokich umiejętności instruktorów najwyższych stopni  wywodzących się z zasłużonego, blisko 40-letniego  klubu nurkowego tj. Akademickiego Klubu Badań Podwodnych „ARIUS” z Bydgoszczy.

Poprawiony ( środa, 09 stycznia 2013 13:45 )